Investerar i finansiella verksamheter och tillgångar

Fakta per 30 september 2022
NETTOOMSÄTTNING
januari-september 0 Mkr
EBIT
januari-september 130 Mkr
FÖRVÄRVS-
TIDPUNKT
Etablerat 2014
BURES ÄGARANDEL
93 %
REPRESENTATION 
FRÅN BURE
Patrik Tigerschiöld (Styrelseordförande),
Henrik Blomquist (Ledamot),
Max Jonson (Ledamot)
SUBSTANSVÄRDE
245 Mkr
Andel av Bures substansvärde
2,0 %

Atle Investment Management är ett resultat av det intresse som Bure har för aktiv förvaltning i alla dess former. Med Atle vill vi samla några av de ledande aktiva förvaltarna under ett tak och ge dem rätt förutsättningar för att utveckla sina strategier.

Atle drivs av en övertygelse om att det är möjligt att skapa starka upprepningsbara resultat men att det är en oerhört utmanande uppgift. Atle anser att det krävs drivna, disciplinerade och kreativa förvaltare som verkar i en miljö där de kan tänka och agera fritt för att lyckas.

Genom att vara en långsiktig partner och stödja dessa personer med allt ifrån system, rapportering, marknadsföring och administration i en struktur med gemensamma principer kring riskhantering och regelefterlevnad kan Atle erbjuda investerare en trygg plattform för att investera i aktiva strategier.