Ett helägt dotterbolag som investerar i tillväxtbolag

Fakta per 30 september 2023
NETTOOMSÄTTNING
januari-september 0 Mkr
EBIT
januari-september 411 Mkr
FÖRVÄRVS-
TIDPUNKT
Etablerat 2015
BURES ÄGARANDEL
100 %
REPRESENTATION 
FRÅN BURE
Henrik Blomquist (Styrelseordförande),
Max Jonson (Ledamot),
Sophie Hagströmer (Ledamot)
SUBSTANSVÄRDE
876 Mkr
Andel av Bures substansvärde
5,4 %

Bure Growth är ett helägt dotterbolag som investerar i utvecklingsbolag. Bolaget äger 51,7 procent i BioLamina, 30,4 procent i My Driving Academy Sweden och 28,1% i ScandiNova Systems.