Ett helägt dotterbolag som investerar i tillväxtbolag

Fakta per 30 september 2022
NETTOOMSÄTTNING
januari-september 0 Mkr
EBIT
januari-september 46 Mkr
FÖRVÄRVS-
TIDPUNKT
Etablerat 2015
BURES ÄGARANDEL
100 %
REPRESENTATION 
FRÅN BURE
Henrik Blomquist (Styrelseordförande),
Max Jonson (Ledamot),
Sophie Hagströmer (Ledamot)
SUBSTANSVÄRDE
1 362 Mkr
Andel av Bures substansvärde
11,2 %

Bure Growth är ett helägt dotterbolag som investerar i tillväxtbolag. Bolaget äger 46,7 procent i BioLamina, 25,1 procent i My Driving Academy Sweden, 27,8% i ScandiNova Systems och 18,7 procent i Yubico.