Ett helägt dotterbolag som investerar i tillväxtbolag

Fakta per 31 mars 2023
NETTOOMSÄTTNING
januari-mars 0 Mkr
EBIT
januari-mars 59 Mkr
FÖRVÄRVS-
TIDPUNKT
Etablerat 2015
BURES ÄGARANDEL
100 %
REPRESENTATION 
FRÅN BURE
Henrik Blomquist (Styrelseordförande),
Max Jonson (Ledamot),
Sophie Hagströmer (Ledamot)
SUBSTANSVÄRDE
1 460 Mkr
Andel av Bures substansvärde
8,6 %

Bure Growth är ett helägt dotterbolag som investerar i tillväxtbolag. Bolaget äger 46,7 procent i BioLamina, 25,1 procent i My Driving Academy Sweden, 27,8% i ScandiNova Systems och 18,7 procent i Yubico.