Automatiserade anslutnings- och elektrifieringssystem

Fakta per 31 mars 2024
NETTOOMSÄTTNING
januari-mars n/a EUR m
EBIT
januari-mars n/a EUR m
FÖRVÄRVS-
TIDPUNKT
2014
BURES ÄGARANDEL
35,3 %
REPRESENTATION 
FRÅN BURE
Patrik Tigerschiöld (Styrelseordförande)
SUBSTANSVÄRDE
n/a Mkr
Andel av Bures substansvärde
2,7 %

Cavotec vill bidra till en framtida värld som är renare, säkrare och effektivare genom att erbjuda innovativa anslutningslösningar för fartyg, flygplan och mobil utrustning.

Cavotecs trovärdighet kommer från företagets applikationsexpertis, engagemang för innovation och en verksamhet i världsklass. Cavotecs framgång vilar på bolagets kärnvärden; Integritet, ansvarsskyldighet, prestanda och teamarbete.

Cavotecs personal, som finns i ett 30-tal länder runt om i världen, representerar ett stort antal kulturer och ger kunderna lokalt stöd, med stöd av koncernens globala nätverk av teknisk expertis.