Automatiserade anslutnings- och elektrifieringssystem

Fakta per 31 december 2023
NETTOOMSÄTTNING
januari-december 181 EUR m
EBIT
januari-december 4 EUR m
FÖRVÄRVS-
TIDPUNKT
2014
BURES ÄGARANDEL
35,3 %
REPRESENTATION 
FRÅN BURE
Patrik Tigerschiöld (Styrelseordförande)
SUBSTANSVÄRDE
541 Mkr
Andel av Bures substansvärde
2,8 %

Cavotec vill bidra till en framtida värld som är renare, säkrare och effektivare genom att erbjuda innovativa anslutningslösningar för fartyg, flygplan och mobil utrustning.

Cavotecs trovärdighet kommer från företagets applikationsexpertis, engagemang för innovation och en verksamhet i världsklass. Cavotecs framgång vilar på bolagets kärnvärden; Integritet, ansvarsskyldighet, prestanda och teamarbete.

Cavotecs personal, som finns i ett 30-tal länder runt om i världen, representerar ett stort antal kulturer och ger kunderna lokalt stöd, med stöd av koncernens globala nätverk av teknisk expertis.