Simuleringslösningar för endovaskulära ingrepp

Fakta per 31 mars 2024
NETTOOMSÄTTNING
januari-mars 45 Mkr
EBIT
januari-mars -24 Mkr
FÖRVÄRVS-
TIDPUNKT
2019
BURES ÄGARANDEL
14,7%
REPRESENTATION 
FRÅN BURE
Gösta Johannesson (Ledamot)
SUBSTANSVÄRDE
125 Mkr
Andel av Bures substansvärde
0,6%

Mentice är världsledande inom mjukvaru- och hårdvarusimuleringslösningar för endovaskulära terapier (kärlkirurgi). Lösningarna hjälper vårdpersonal att lära, behålla och förbättra sina färdigheter och därmed öka sin produktivitet och resultat. Mentices lösningar är vetenskapligt validerade och har utvecklats specifikt för vårdgivare och medicinteknisk industri. Mentice är globalt marknadsledande inom detta område.