Europas ledande konsult- och utbildningsföretag inom försäljning och ledarskap

Fakta per 30 september 2023
NETTOOMSÄTTNING
januari-september 229 Mkr
EBIT
januari-september -3 Mkr
FÖRVÄRVS-
TIDPUNKT
1998
BURES ÄGARANDEL
90,4 %
REPRESENTATION 
FRÅN BURE
Henrik Blomquist, Styrelseordförande
SUBSTANSVÄRDE
68 Mkr
Andel av Bures substansvärde
0,4 %

Mercuris framgång är ett direkt resultat av handplockade experter, starka värderingar och en tydlig mission. Framstegen är direkt kopplade till kundernas. Prestationerna är direkt kopplade till kundernas. Detta partnerskap är det som skapar framgång, både globalt och lokalt.

Mercuri International har genom organisk tillväxt och förvärv etablerat sig som världens ledande försäljningsrådgivare.

*) Avser bokfört värde på eget kapital och räntebärande fordringar.