Produktionsutrustning för elektroniktillverkning

Fakta per 30 juni 2021
NETTOOMSÄTTNING
januari-juni 2 355 Mkr
EBIT
januari-juni 739 Mkr
FÖRVÄRVS-
TIDPUNKT
2010 via Skanditek
BURES ÄGARANDEL
26,9 %
REPRESENTATION 
FRÅN BURE
Patrik Tigerschiöld (Styrelseordförande)
SUBSTANSVÄRDE
6 795 Mkr
Andel av Bures substansvärde
31,9 %

Mycronic är ett svenskt high-tech-företag, som har varit verksamt inom elektronikindustrin i mer än 40 år.

Den globala organisation med dotterbolag, agenter och distributörer stödjer ledande företag i mer än 50 länder. Detta säkerställer att Mycronic har en djupgående kunskap om marknaden och kan erbjuda snabb support för alla Mycronics kunder som förlitar sig på en produktion med hög utnyttjandegrad.