Produktionsutrustning för elektroniktillverkning

Fakta per 31 mars 2024
NETTOOMSÄTTNING
januari-mars 1 692 Mkr
EBIT
januari-mars 599 Mkr
FÖRVÄRVS-
TIDPUNKT
2010 via Skanditek
BURES ÄGARANDEL
23,1 %
REPRESENTATION 
FRÅN BURE
Patrik Tigerschiöld (Styrelseordförande)
SUBSTANSVÄRDE
8 549 Mkr
Andel av Bures substansvärde
38,7 %

Mycronic är ett svenskt high-tech-företag, som har varit verksamt inom elektronikindustrin i mer än 40 år.

Den globala organisation med dotterbolag, agenter och distributörer stödjer ledande företag i mer än 50 länder. Detta säkerställer att Mycronic har en djupgående kunskap om marknaden och kan erbjuda snabb support för alla Mycronics kunder som förlitar sig på en produktion med hög utnyttjandegrad.