Revolutionerande mobil bredbandstjänst via satellit

Fakta per 31 mars 2024
NETTOOMSÄTTNING
januari-mars 65 Mkr
EBIT
januari-mars -25 Mkr
FÖRVÄRVS-
TIDPUNKT
2018
BURES ÄGARANDEL
12,7 %
REPRESENTATION 
FRÅN BURE
Patrik Tigerschiöld (Ledamot)
SUBSTANSVÄRDE
189 Mkr
Andel av Bures substansvärde
0,9 %

Ovzon revolutionerar mobilt bredband via satellit och ger högsta bandbredd genom de minsta terminalerna. Ovzons avancerade satellitteknik och unika ultrasmå terminaler gör det möjligt för mobilanvändare att ansluta var som helst och överföra stora mängder data. Ovzons helhetslösningar möter den växande efterfrågan på global anslutning för kunder med högpresterande krav, inklusive regering, media, sjöfart, luftfart och icke-statliga organisationer. Ovzons dedikerade och erfarna team garanterar en premiumtjänst för våra bolagets krävande kunder.

Ovzon grundades 2006 och har kontor i Stockholm, Sverige, Bethesda, MD och Tampa, FL i USA. Ovzon är börsnoterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.