Avancerade, effektiva och säkra produkter och system för fertilitetsbehandling

Fakta per 30 september 2021
NETTOOMSÄTTNING
januari-september 1 167 Mkr
EBIT
januari-september 396 Mkr
FÖRVÄRVS-
TIDPUNKT
År 2010 via Skanditek
BURES ÄGARANDEL
17,5 %
REPRESENTATION 
FRÅN BURE
Henrik Blomquist (Ledamot)
SUBSTANSVÄRDE
9 552 Mkr
Andel av Bures substansvärde
42,1 %

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknikkoncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har cirka 400 anställda och huvudkontoret ligger i Sverige med ytterligare anläggningar och produktionsanläggningar i mer än tio länder världen över.

Vitrolife har identifierat fem strategiska fokusområden:

  • Hållbar, kompetent och skalbar global organisation med fokus på hållbara processer och gemensamma värderingar.
  • Starka sälj- och supportkanaler med möjlighet att erbjuda kunderna skräddarsydda lösningar.
  • Konkurrenskraftig och komplett produktportfölj med ledande support och serviceerbjudande.
  • Innovativ forskning och utveckling samt effektiv produktion och effektiva processer.
  • Nyttja externa tillväxtmöjligheter genom exempelvis strategiska samarbeten och förvärv.


Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm, Nordic Large Cap.