Avancerade, effektiva och säkra produkter och system för fertilitetsbehandling

Fakta per 31 mars 2024
NETTOOMSÄTTNING
januari-mars 841 Mkr
EBIT
januari-mars 167 Mkr
FÖRVÄRVS-
TIDPUNKT
År 2010 via Skanditek
BURES ÄGARANDEL
15,9 %
REPRESENTATION 
FRÅN BURE
Henrik Blomquist (Ledamot)
SUBSTANSVÄRDE
4 324 Mkr
Andel av Bures substansvärde
19,6 %

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknikkoncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har cirka 400 anställda och huvudkontoret ligger i Sverige med ytterligare anläggningar och produktionsanläggningar i mer än tio länder världen över.

Vitrolife har identifierat fem strategiska fokusområden:

  • Hållbar, kompetent och skalbar global organisation med fokus på hållbara processer och gemensamma värderingar.
  • Starka sälj- och supportkanaler med möjlighet att erbjuda kunderna skräddarsydda lösningar.
  • Konkurrenskraftig och komplett produktportfölj med ledande support och serviceerbjudande.
  • Innovativ forskning och utveckling samt effektiv produktion och effektiva processer.
  • Nyttja externa tillväxtmöjligheter genom exempelvis strategiska samarbeten och förvärv.


Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm, Nordic Large Cap.