Kliniskt optimerade lösningar och system för transplantation

Fakta per 31 mars 2024
NETTOOMSÄTTNING
januari-mars 186 Mkr
EBIT
januari-mars 19 Mkr
FÖRVÄRVS-
TIDPUNKT
Lex Asea-utdelning från Vitrolife 2012
BURES ÄGARANDEL
14,3 %
REPRESENTATION 
FRÅN BURE
Gösta Johannesson (Styrelseordförande)

SUBSTANSVÄRDE
1 236 Mkr
Andel av Bures substansvärde
5,6 %

XVIVO fokuserar på att utveckla optimerade lösningar för bevarande och perfusion av organ, vävnader och celler i samband med transplantation. XVIVO har mer än 20 års erfarenhet inom transplantationsbranschen och är dedikerade till att tillhandahålla mer effektiva, kliniskt beprövade och innovativa produkter som både ökar tillgången på acceptabla donatororgan och förbättrar överlevnaden efter transplantation.