Kliniskt optimerade lösningar och system för transplantation

Fakta per 30 juni 2021
NETTOOMSÄTTNING
januari-juni 118 Mkr
EBIT
januari-juni -6 Mkr
FÖRVÄRVS-
TIDPUNKT
Lex Asea-utdelning från Vitrolife 2012
BURES ÄGARANDEL
15,0 %
REPRESENTATION 
FRÅN BURE
Gösta Johannesson (Styrelseordförande)

SUBSTANSVÄRDE
1 513 Mkr
Andel av Bures substansvärde
7,1 %

XVIVO fokuserar på att utveckla optimerade lösningar för bevarande och perfusion av organ, vävnader och celler i samband med transplantation. XVIVO har mer än 20 års erfarenhet inom transplantationsbranschen och är dedikerade till att tillhandahålla mer effektiva, kliniskt beprövade och innovativa produkter som både ökar tillgången på acceptabla donatororgan och förbättrar överlevnaden efter transplantation.