Kliniskt optimerade lösningar och system för transplantation

Fakta per 30 september 2023
NETTOOMSÄTTNING
januari-september 442 Mkr
EBIT
januari-september 20 Mkr
FÖRVÄRVS-
TIDPUNKT
Lex Asea-utdelning från Vitrolife 2012
BURES ÄGARANDEL
14,3 %
REPRESENTATION 
FRÅN BURE
Gösta Johannesson (Styrelseordförande)

SUBSTANSVÄRDE
1 233 Mkr
Andel av Bures substansvärde
7,6 %

XVIVO fokuserar på att utveckla optimerade lösningar för bevarande och perfusion av organ, vävnader och celler i samband med transplantation. XVIVO har mer än 20 års erfarenhet inom transplantationsbranschen och är dedikerade till att tillhandahålla mer effektiva, kliniskt beprövade och innovativa produkter som både ökar tillgången på acceptabla donatororgan och förbättrar överlevnaden efter transplantation.