Globalt cybersäkerhetsföretag

Fakta per 30 september 2023
NETTOOMSÄTTNING
januari-september 1284 Mkr
EBIT
januari-september 100 Mkr
FÖRVÄRVS-
TIDPUNKT
År 2017
BURES ÄGARANDEL
17,5 %
REPRESENTATION 
FRÅN BURE
‍Patrik Tigerschiöld
(STYRELSEORDFÖRANDE)
GÖSTA JOHANNESSON
(LEDAMOT)
SUBSTANSVÄRDE
2 000 Mkr
Andel av Bures substansvärde
12,4%

Yubico är ett globalt cybersäkerhetsföretag som utvecklat hårdvaran YubiKey, en säkerhetsnyckel som eliminerar kontoövertaganden och levererar ett starkt försvar mot så kallade nätfiskeattacker. Sedan bolaget grundades 2007 har det varit ledande i att sätta globala standarder för säker åtkomst till datorer, mobila enheter, servrar, webbläsare och internetkonton. Yubico har idag kunder i över 160 länder och har sedan starten 2016 haft en årlig tillväxttakt (“CAGR”) på 50%.

Yubico har huvudkontor i Stockholm och Santa Clara, Kalifornien och bedriver tillverkning i båda länderna. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.