Yubico

Första handelsdagen i Yubicos aktier på Nasdaq First Growth Market

September 20, 2023

Fusionen mellan Spac-bolaget ACQ Bure AB och det globala cybersäkerhetsföretaget Yubico är slutförd och Yubicos aktie kan idag handlas under det nya kortnamnet YUBICO med ISIN-koden SE0015657788 (samma som ACQ:s aktier när de var noterade på Nasdaq Stockholm).

Yubico är en världsledande leverantör inom IT-säkerhet och hårdvarubaserad nyckel-autentisering med en tydlig mission att göra internet till en säkrare plats för alla. Som huvudägare ser Bure fram emot att skapa de bästa förutsättningarna för att Yubico ska kunna fortsätta sin tillväxtresa.

Läs pressmeddelandet från Yubico i sin helhet här.

Dela nyheten