Mycronic

Övergång till halvledarlaser minskar Mycronics klimatpåverkan

October 2, 2023

Mycronics första order på uppgradering avbildskärmsmaskritare med byte till halvledarlaser, utgör en viktig milstolpeför att minska bolagets klimatpåverkan över en produkts livscykel.

I samband med den första ordern på uppgradering avbildskärmsmaskritare från SK Electronics i Japan byts gaslaser ut mothalvledarlaser, vilket minskar energiförbrukningen med cirka 99 procent.Uppgraderingarna kommer ske under två år.

 

Läs nyheten i sin helhet här.

Dela nyheten