BURE

Bures Styrelseordförande Patrik Tigerschiöld vinner Guldklubban 2020

November 30, 2020

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap tilldelas Patrik Tigerschiöld i Bure Equity AB i klassen för noterade bolag och Karl-Eric Andersson i Derome AB i klassen för onoterade bolag.

I Guldklubbans motivering för Patrik Tigerschiöld, Bure Equity AB, framgår det att Patrik personifierat investeringsbolaget Bure, vars ägarfilosofi bygger på ett djupt långsiktigt engagemang. Sedan han tillträdde som ordförande våren 2013 har Bure uppvisat en enastående värdeutveckling. För att skapa värdefulla diskussioner är mångfalden i styrelsen viktig för Patrik Tigerschiöld. Han står för ett inkluderande och stöttande ledarskap som lyfter individer i hans omgivning.