XVIVO

Xvivo presenterar positiva data från klinisk studie om hjärtpreservation

April 15, 2024

Xvivo har nyligen presenterat positiva resultat från sin kliniska NIHP2019-studie. Den primära analysen visar att allvarliga komplikationer efter hjärttransplantation inträffade hos 18,8 procent av de patienter som fick ett donerat hjärta som bevarats med bolagets system jämfört med 30,1 procent hos kontrollgruppen där transporten genomförts enligt nuvarande standardmetod.

Resultatet visar en kliniskt relevant minskning av primär hjärtdysfunktion för patienter som transplanterades med ett donerat hjärta bevarat med Xvivos system och är ett viktigt steg mot bolagets vision att ingen ska dö i väntan på ett nytt organ.

Läs bolagets pressmeddelande här.

Dela nyheten