Xvivo Perfusion

XVIVO tillförs 440 miljoner kronor genom en riktad nyemission

September 13, 2023

XVIVO har genomfört en riktad nyemission av 1 600 000 aktiertill en teckningskurs om 275 kronor per aktie och tillförs en bruttolikvid om440 miljoner kronor.

Nettolikviden ska användas för investeringar i infrastrukturoch fortsatt acceleration av kliniska prövningar i USA liksom för att ökaproduktionen av engångsprodukter i syfte att säkerställa leveranskapacitet ochminskad kostnad för sålda varor. Investerare i den riktade emissionen består avbefintliga såväl som nya aktieägare.

Läs nyheten i sin helhet här.

Dela nyheten