”Bure från Staten till Kapitalet”

En berättelse om bolagets dramatiska tillblivelse och spännande resa.

Ambitionen har varit att beskriva ett antal intressanta händelser och skeenden samt sätta in dessa i sitt historiska sammanhang. Mycket fokus ligger på att beskriva trender och omvärldshändelser som påverkat Bures utveckling. Det handlar om framgångar, men också om motgångar. Företagande är utmanande och spännande.

Som så många gånger tidigare i historien handlar det ofta om enskilda individer. Ledare som har passion, engagemang, kunskap och visioner. Bures historia är intimt förknippad med ett antal spännande personer. Vi är tacksamma för det.

Hoppas boken blir rolig och inspirerande läsning – mycket nöje!

Pris: 300 kr inklusive porto.

Swish till: 123 123 5779
Vänligen uppge ditt namn och adress i ett mail till
info@bure.se

Boken skickas per post till dig.