Filmer

Henrik Blomquist kommenterar delårsrapport januari till juni 2022

Henrik Blomquist kommenterar delårsrapport januari till mars 2022

Henrik Blomquist kommenterar bokslutskommunikén för 2021

Henrik Blomquist kommenterar delårsrapporten för jan - sep 2021

Henrik Blomquist kommenterar delårsrapporten för jan - juni 2021

VD Henrik Blomquists anförande till årsstämman i Bure Equity AB (publ)

Henrik Blomquist kommenterar delårsrapporten för jan - mars 2021

Bokslutskommuniké januari – december 2020

Delårsrapport januari – juni 2020

Delårsrapport januari – mars 2020

Årstämma 2020

Bokslutskommuniké 2019

Delårsrapport januari – september 2019

Delårsrapport januari – juni 2019

Delårsrapport januari – mars 2019