Elisabet Hellman

Executive Assistant
Född 1957.
Anställd sedan 2016.
Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 5 404 st.