Våra medarbetare är grunden för vår framgång

Våra medarbetare är vår största tillgång och det är deras engagemang och kunskap som driver Bure framåt. Vi investerar i våra medarbetare för att skapa en mångsidig arbetsmiljö och för att maximera varje medarbetares individuella potential. 

Som arbetsgivare strävar vi efter att erbjuda en trygg, inkluderande och utvecklande arbetsmiljö med lika möjligheter i en företagskultur fri från diskriminering och trakasserier. Hälsa och välmående är viktigt för att skapa en hållbar och trygg arbetsplats. Vi utvärderar därför regelbundet våra medarbetares välmående och nöjdhet genom individuella utvecklingssamtal för att främja en god miljö för trivsel och utveckling.

Bure som arbetsplats

Vi är ett litet engagerat och inkluderande team med djup kompetens inom de branscher där våra portföljbolag är verksamma. Vårt team bidrar med olika perspektiv för att skapa en trygg och god arbetsmiljö med lika möjligheter för alla. Respekt är ett av Bures kärnvärden vilket vi också slagit fast i vår uppförandekod

Vi vill främja en god hälsa, livsbalans och hållbarhet hos våra medarbetare och erbjuder löpande kompetensutveckling och friskvårdsbidrag liksom privat sjukförsäkring och tjänstepension. 

Om du är nyfiken på Bure och tror att du kan bidra till vårt team är du välkommen att skicka in en spontanansökan till career@bure.se

Ledig tjänst

Analytiker inom Equity research till Bure

Nu söker vi en kommunikativ analytiker inom Equity research till vårt investeringsteam i Stockholm. Läs vidare i arbetsbeskrivningen och ansök via career@bure.se

Arbetsbeskrivning av Analytiker - Equity research