Gabriella Andersson

Investment Analyst
Född 1993
Anställd sedan maj 2021
Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 883 st.