Gabriella Andersson

Investment Associate
Född 1993
Anställd sedan maj 2021
Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 1 945 st.