Henrik Blomquist

Verkställande direktör
Född 1971.
Anställd sedan 1999*.
Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 75 287 st.

Erfarenhet från investeringsverksamhet samt företagsutveckling.
Styrelseordförande i Atle Investment Management, Mercuri International Group AB och Bure Growth AB.
Styrelseledamot i Vitrolife AB, m.fl.

VD för ACQ Bure AB.

* Anställd i Skanditek fram till 2010.