Max Jonson

CFO
Född 1968.
Anställd sedan 2013.
Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 13 707 st.

Styrelseledamot i Bure Growth AB och BioLamina AB.

Cfo i ACQ Bure AB