Oskar Hörnell

Investment Manager
Född 1987.
Anställd sedan 2015.
Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 11 647 st.

Styrelseledamot i Allgon AB, Atle Investment Management AB, Atle Investment Services AB och My Driving Academy Sweden AB.