Philip Nyblaeus

Investment Manager
Född 1982.
Anställd sedan 2011.
Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 10 952 st.