Sophie Hagströmer

Investment Director
Född 1980.
Anställd sedan 2019.
Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 9 634 st.

Styrelseordförande i Allgon AB och BioLamina AB

Styrelseledamot i Bure Growth AB.