Birgitta Stymne Göransson

Ledamot
Född 1957.
Ledamot sedan 2022.
Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 865 st.

Styrelseordförande i Min Doktor och Industrifonden.

Styrelseledamoti Pandora, Elekta, Enea och Asker Healthcare Group.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.