Birgitta Stymne Göransson

Ledamot
Född 1957.
Ledamot sedan 2022.
Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 1 100st.

Styrelseordförande i Min Doktor och Industrifonden.

Styrelseledamoti Pandora A/S (publ), Elekta AB (publ), Asker Healthcare Group AB och Rehnman & Partners Asset Management.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.