Carl Björkman

Ledamot
Född 1970.
Ledamot sedan 2010.
Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 2 945 412 st.

Civilingenjör.

Styrelseordförande i Cality Invest AB.

Styrelseledamot i Bällsta Mekaniska AB, Hermanders AB, Johan Björkmans Allmännyttiga Stiftelse för Ekonomisk Forskning, Motus Weighing AB, Stäketsholms Förvaltnings AB, Svenska Haland Teknik AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.