Carsten Browall

Ledamot
Född 1958.
Ledamot sedan 2019.
Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 7 900 st.

Civilekonom.

Styrelseordförande i Bico AB (publ).

Styrelseledamot i Hammarplast Medical AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.