Carsten Browall

Ledamot
Född 1958.
Ledamot sedan 2019.
Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 3 000 st.

Civilekonom.

Styrelseordförande i GHP Specialty Care AB och Bico AB.

Styrelseledamot i Semcon AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.