Charlotta Falvin

Ledamot
Född 1966.
Ledamot sedan 2015.
Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 0 st.

Civilekonom.

Styrelseordförande i Malmö Startups.

Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Invisio Communications AB, Minc AB, Nel ASA, NetInsight AB, Tobii AB och Tobii Dynavox AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.