Charlotta Falvin

Ledamot
Född 1966.
Ledamot sedan 2015.
Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 1 522 st.

Civilekonom.

Styrelseordförande i Malmö Startups.

Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB (publ), Invisio Communications AB (publ), Minc AB, Nel ASA (publ), NetInsight AB (publ), Tobii AB (publ)och Tobii Dynavox AB (publ).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.