Patrik Tigerschiöld

Ordförande
Född 1964.
Styrelseordförande sedan 2013 (även under perioden 2004-2009), tidigare Verkställande direktör 2010-april 2013.
Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 7 733 405 st.

Civilekonom.

Styrelseordförande i Cavotec SA (publ), Mycronic AB (publ), Studieförbundet för Näringsliv och Samhälle (SNS) och Yubico (publ).

Ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.