Patrik Tigerschiöld

Ordförande
Född 1964.
Styrelseordförande sedan 2013 (även under perioden 2004-2009), tidigare Verkställande direktör 2010-april 2013.
Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 7 733 405 st.

Civilekonom.

Styrelseordförande i ACQ Bure AB, Cavotec SA, Mycronic AB, Föreningen för god sed på aktiemarknaden och Aktiemarknadsbolagens Förening samt SNS.

Styrelseledamot i Fondbolaget Fondita Ab och Ovzon AB.

Ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.