Sarah McPhee

Ledamot
Född 1954.
Ledamot sedan 2016.
Aktieinnehav Bure, egna samt närståendes: 15 700 st.

BA, MA och civilekonom HHS.

Styrelseordförande i Houdini Sportswear AB.

Styrelseledamot i ACQ Bure AB, Atle Investment Management, Axel Johnson Inc., GroverGroup GmbH och ThuleGroup AB

Ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).