Aktieägare

Aktieägare per 30 september 2021
Antal aktier
Andel, %
Patrik Tigerschiöld med familj
7 733 405
10,4 %
AMF Pension & Fonder
7 107 467
9,2 %
Familjen Björkman inkl stiftelser
6 116 012
8,2 %
Fjärde AP-Fonden
5 822 629
7,9 %
SEB Fonder
4 975 947
6,0 %
Ted Tigerschiöld
3 746 052
5,1 %
Stephanie Tigerschiöld
3 712 073
5,0 %
Dimensional Fund Advisors
1 846 187
2,6 %
Vanguard
1 701 438
2,2 %
Norges Bank
1 264 082
1,7%
SEB-stiftelsen
1 250 000
1,6 %
Summa 10 största ägarna
44 446 056
59,9 %
Övriga
29 700 865
40,1 %
Totalt
74 146 921
100 %