Aktieägare

Aktieägare per den 31 december 2023
Antal aktier
Andel, %
Patrik Tigerschiöld med familj
7 733 405
10,4 %
AMF Tjänstepension & Fonder
7 353 467
9,9 %
Familjen Björkman inkl stiftelser
6 116 012
8,2 %
Fjärde AP-Fonden
5 812 629
7,8 %
SEB Investment Management
4 567 672
6,2 %
Ted Tigerschiöld
3 746 052
5,1 %
Stephanie Tigerschiöld
3 712 073
5,0 %
Vanguard
1 988 971
2,7 %
Norges Bank
1 376 586
1,9 %
Dimensional Fund Advisors
1 323 761
1,8%
Summa 10 största ägarna
43 730 628
59,0 %
Övriga
30 416 293
41,0 %
Totalt
74 146 921
100 %