Aktieägare

Aktieägare per den 30 september 2022
Antal aktier
Andel, %
Patrik Tigerschiöld med familj
7 733 405
10,4 %
AMF Pension & Fonder
7 149 467
9,6 %
Familjen Björkman inkl stiftelser
6 116 012
8,2 %
Fjärde AP-Fonden
5 812 629
7,8 %
SEB Fonder
5 136 702
6,9 %
Ted Tigerschiöld
3 746 052
5,1 %
Stephanie Tigerschiöld
3 712 073
5,0 %
Vanguard
1 820 580
2,5 %
Dimensional Fund Advisors
1 701 498
2,3 %
Nordea Fonder
1 292 992
1,7%
Summa 10 största ägarna
44 221 410
59,6 %
Övriga
29 925 511
40,4 %
Totalt
74 146 921
100 %