Aktieägare

Aktieägare per den 31 december 2022
Antal aktier
Andel, %
Patrik Tigerschiöld med familj
7 733 405
10,4 %
AMF Tjänstepension & Fonder
7 353 467
9,9 %
Familjen Björkman inkl stiftelser
6 116 012
8,2 %
Fjärde AP-Fonden
5 812 629
7,8 %
SEB Investment Management
4 399 279
5,9 %
Ted Tigerschiöld
3 746 052
5,1 %
Stephanie Tigerschiöld
3 712 073
5,0 %
State Street Bank and Trust Co, W9
2 808 904
3,8 %
SIX SIS AG, W8IMY
2 331 537
3,1 %
JP Morgan Chase Bank
1 511 504
2,0%
Summa 10 största ägarna
45 524 862
61,4 %
Övriga
28 622 059
38,6 %
Totalt
74 146 921
100 %