Aktieägare

Aktieägare per den 30 juni 2022
Antal aktier
Andel, %
Patrik Tigerschiöld med familj
7 733 405
10,4 %
AMF Pension & Fonder
7 056 467
9,5 %
Familjen Björkman inkl stiftelser
6 116 012
8,2 %
Fjärde AP-Fonden
5 812 629
7,8 %
SEB Fonder
5 276 035
7,1 %
Ted Tigerschiöld
3 746 052
5,1 %
Stephanie Tigerschiöld
3 712 073
5,0 %
Vanguard
1 802 755
2,4 %
Dimensional Fund Advisors
1 772 198
2,4 %
SEB-stiftelsen
1 250 000
1,7%
BlackRock
1 156 146
1,6 %
Summa 11 största ägarna
45 433 772
61,3 %
Övriga
28 713 149
38,7 %
Totalt
74 146 921
100 %