Aktieägare

Aktieägare per den 31 mars  2024
Antal aktier
Andel, %
Patrik Tigerschiöld med familj
7 733 405
10,4 %
AMF Tjänstepension & Fonder
6 188 153
8,3 %
Familjen Björkman inkl stiftelser
6 116 012
8,2 %
Fjärde AP-Fonden
5 732 629
7,7 %
SEB Investment Management
4 306 966
5,8 %
Ted Tigerschiöld
3 746 052
5,1 %
Stephanie Tigerschiöld
3 712 073
5,0 %
Fösta AP-fonden
2 225 000
3,0 %
Vanguard
2 035 210
2,7 %
Norges Bank
1 376 586
1,9%
Summa 10 största ägarna
43 172 086
58,2 %
Övriga
30 974 835
41,8 %
Totalt
74 146 921
100 %