Kalendarium

Bure bokslutskommuniké 2022

Publiceras den 23 februari 2023

Årsstämma

Bures årsstämma äger rum den 3 maj 2023

Bure delårsrapport januari-mars 2023

Publiceras den 9 maj 2023

Bure delårsrapport januari-juni 2023

Publiceras den 18 augusti 2023

Bure delårsrapport januari-september 2023

Publiceras den 9 november 2023

Bure bokslutskommuniké 2023

Publiceras den 22 februari 2024