Kalendarium

Bure bokslutskommuniké 2023

Publiceras den 22 februari 2024

Årsstämma

Bures årsstämma äger rum den 7 maj 2024

Bure delårsrapport januari-mars 2024

Publiceras den 13 maj 2024

Bure delårsrapport januari - juni 2024

Publiceras den 16 augusti 2024

Bure delårsrapport januari - september 2024

Publiceras den 8 november 2024