Substansvärde

Bures portfölj består av tretton bolag, varav åtta noterade. Per den 31 mars 2021 uppgick substansvärdet per aktie till 236,1 kronor.

Utveckling Bures substansvärde per aktie (SVA) och börskurs (Kurs)