Substansvärde

Bures portfölj består av elva bolag, varav sju är noterade. Per den 31 december 2020 uppgick substansvärdet per aktie till 239,6 kronor.

Utveckling Bures substansvärde per aktie (SVA) och börskurs (Kurs)