Aktien

Bureaktien är noterad på Nasdaq Stockholm under segmentet Large Cap.

ISIN-kod:  SE0000195810
Kortnamn:  BURE
Handelspost:  1 aktie

Bure har 53 161 aktieägare enligt Euroclear Sweden per den 31 mars 2021.

Det totala antalet aktier uppgår till 74 146 921 aktier.

Skatteverkets historik, allmänna råd och rekommendationer avseende Bureaktien