Aktien

Bureaktien är noterad på Nasdaq Stockholm under segmentet Large Cap.

ISIN-kod:  SE0000195810
Kortnamn:  BURE
Handelspost:  1 aktie

Bure har 53 063 aktieägare enligt Holdings per den 31 mars 2024.

Det totala antalet aktier uppgår till 74 357 193 aktier.

Skatteverkets historik, allmänna råd och rekommendationer avseende Bureaktien