Aktien

Bureaktien är noterad på Nasdaq Stockholm under segmentet Large Cap.

ISIN-kod:  SE0000195810
Kortnamn:  BURE
Handelspost:  1 aktie

Bure har 58 922 aktieägare enligt Holdings per den 30 september 2022.

Det totala antalet aktier uppgår till 74 146 921 aktier.

Skatteverkets historik, allmänna råd och rekommendationer avseende Bureaktien