Aktien

Bureaktien är noterad på Nasdaq Stockholm under segmentet Mid Cap.

ISIN-kod:  SE0000195810
Kortnamn:  BURE
Handelspost:  1 aktie

Bure har 40 054 aktieägare enligt Euroclear Sweden per den 30 juni 2020.

Det totala antalet aktier uppgår till 74 146 921 aktier.

Skatteverkets historik, allmänna råd och rekommendationer avseende Bureaktien

I menyn till vänster finner du mer information som är relaterad till Bureaktien.