Aktien

Bureaktien är noterad på Nasdaq Stockholm under segmentet Mid Cap.

ISIN-kod:  SE0000195810
Kortnamn:  BURE
Handelspost:  1 aktie

Bure har 31 762 aktieägare enligt Euroclear Sweden per den 30 september 2019.

Det totala antalet aktier uppgår till 68 971 921 aktier.

Skatteverkets historik, allmänna råd och rekommendationer avseende Bureaktien

I menyn till vänster finner du mer information som är relaterad till Bureaktien.