Aktien

Bureaktien är noterad på Nasdaq Stockholm under segmentet Mid Cap.

ISIN-kod:  SE0000195810
Kortnamn:  BURE
Handelspost:  1 aktie

Bure har 34 830 aktieägare enligt Euroclear Sweden per den 31 december 2019.

Det totala antalet aktier uppgår till 68 971 921 aktier.

Skatteverkets historik, allmänna råd och rekommendationer avseende Bureaktien

I menyn till vänster finner du mer information som är relaterad till Bureaktien.