Substansvärde

Bures portfölj består av elva bolag, varav sju är noterade.
Per den 31 december 2019 uppgick substansvärdet per aktie till 196,6 kronor.

Utveckling Bures substansvärde per aktie (SVA) och börskurs (Kurs)