Substansvärde

Bures portfölj består av elva bolag, varav sju är noterade. Per den 30 september 2019 uppgick substansvärdet per aktie till 159,2 kronor.

Utveckling Bures substansvärde per aktie (SVA) och börskurs (Kurs)