Substansvärde

Bures portfölj består av elva bolag, varav sju är noterade. Per den 30 september 2020 uppgick substansvärdet per aktie till 230,6 kronor.

Utveckling Bures substansvärde per aktie (SVA) och börskurs (Kurs)