Substansvärde

Bures portfölj består av elva bolag, varav sju är noterade. Per den 30 juni 2020 uppgick substansvärdet per aktie till 195,8 kronor.

Utveckling Bures substansvärde per aktie (SVA) och börskurs (Kurs)