Substansvärde

Bures portfölj består av elva bolag, varav sju är noterade. Per den 31 mars 2020 uppgick substansvärdet per aktie till 146,7 kronor.

Utveckling Bures substansvärde per aktie (SVA) och börskurs (Kurs)