Substansvärde

Bures portfölj består av tio bolag, varav sex är noterade. Per den 31 mars 2019 uppgick substansvärdet per aktie till 165,0 kronor.

Utveckling Bures substansvärde per aktie (SVA) och börskurs (Kurs)