Substansvärde

Bures portfölj består av elva bolag, varav sex är noterade. Per den 30 juni 2019 uppgick substansvärdet per aktie till 153,5 kronor.

Utveckling Bures substansvärde per aktie (SVA) och börskurs (Kurs)