Bolagsstämmor


Årsstämma 2024

Årsstämman äger rum onsdag den 7 maj 2024 kl. 16.00 på IVA Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Entrén öppnas kl. 15.00. Kaffe serveras före stämman.

Anmälan

Formulär för poströstning

Årsstämma 2023

Årsstämman äger rum onsdag den 3 maj 2023 kl. 16.00 på IVA Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Entrén öppnas kl. 15.00. Kaffe serveras före stämman.

Anmälan

Formulär för poströstning

Årsstämma 2022

Årsstämman äger rum tisdagen den 3 maj 2022 kl. 16.00 på IVA Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Entrén öppnas kl. 15.00. Kaffe serveras före stämman.

Anmälan

Formulär för poströstning

Årsstämma 2021

Årsstämman ägde rum torsdagen den 6 maj 2021.

Anmälan och formulär för poströstning

Årsstämma 2020

Årsstämman ägde rum torsdagen den 11 juni kl 13:00 på IVA Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Årsstämma 2019

Årsstämman ägde rum tisdag den 7 maj kl 16:00 på IVA Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Årstämma 2018

Årsstämman ägde rum torsdagen den 3 maj kl 16:00 på IVA Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Årsstämma 2017

Årsstämman ägde rum onsdagen den 3 maj kl 16:00 på IVA Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Årsstämma 2016

Årsstämman ägde rum måndag den 9 maj kl 16:00 på IVA Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.