Revisor

Vid årsstämman 2023 valdes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till och med årsstämman 2024.

Huvudansvarig revisor:
Magnus Svensson Henryson, auktoriserad revisor, född 1969