Revisor

Vid årsstämman 2022 valdes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till och med årsstämman 2023.

Huvudansvarig revisor:
Magnus Svensson Henryson, auktoriserad revisor, född 1969