Bure som arbetsgivare

Våra medarbetare är vår största tillgång. Det är våra medarbetares engagemang och kunskaper som driver Bure framåt. Vi investerar i våra medarbetare för att skapa en mångsidig arbetsmiljö och för att maximera varje medarbetares individuella potential. Vår framgång som bolag är därför beroende av vår förmåga att attrahera och behålla personer med rätt kompetens.

Som arbetsgivare strävar vi efter att erbjuda en trygg, inkluderande och utvecklande arbetsmiljö med lika möjligheter i en företagskultur fri från diskriminering och trakasserier.  

Hälsa och välmående är viktigt för att skapa en hållbar och trygg arbetsplats. Vi erbjuder därför våra anställda ett generöst friskvårdsbidrag, privat sjukvårdsförsäkring och tjänstepension.  

Vi utvärderar årligen våra medarbetares välmående och nöjdhet genom individuella utvecklingssamtal för att främja en god miljö för trivsel och utveckling.  

Till våra medarbetare
Visselblåsarpolicy

För mer information och kontakt:
Max Jonson, cfo
Tfn 08-614 00 29