Höjdpunkter under året

Nyckeltal från hållbarhetsrapport 2022

Bure: Växthusgasutsläpp ton CO2e

1) Scope 1 är direkta utsläpp från verksamheten (t.ex. produktion i egna fabriker). I Bures fall är dessa 0.
2) Scope 2 är energi som köps in till Bures verksamhet, inklusive elektricitet, värme och kyla.
3) Scope 3 innefattar utsläpp från Bures affärsresor, produktion och distribution av energi, inköp av varor och tjänster, samt investeringar. I investeringar ingår portföljbolagens Scope 1 och 2-utsläpp (extrapolerad data för Cavotec).

Uppförandekod

Visselblåsarfunktion

Korruptionsincidenter

Bure och portföljbolagen = noll

Medarbetare

Könsfördelning
Bure

Män 43%, kvinnor 57%

Portföljbolagen

Män 68%, kvinnor 32%

Styrelse och ledning

Könsfördelning
Bure

Styrelse: män 50%, kvinnor 50%.
Ledning: män 100%, kvinnor 0%.

Portföljbolagen

Styrelse: män 80%, kvinnor 20%.
Ledning: män 72%, kvinnor 28%.

Läs gärna hållbarhetsrapporten, som är ett utdrag från årsredovisningen 2022
HÅLLBARHETSRAPPORTEN ÄR ETT UTDRAG FRÅN ÅRSREDOVISNINGEN 2022
GRI INDEX ÄR ETT UTDRAG FRÅN ÅRSREDOVISNINGEN 2022

För mer information och kontakt:
Max Jonson, cfo
Tfn 08-614 00 29