Global Compacts tio principer

Bures hållbarhetsramverk med tillhörande policyer är baserade på Global Compacts tio principer för hållbart företagande.

Sammanfattning av Bures ställningstaganden enligt de tio principerna;  

Mänskliga rättigheter

Princip 1: Bure stöder och respekterar internationella mänskliga rättigheter.
Princip 2: Bure verkar för att inte vara delaktig i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetsrätt och socialt ansvar

Princip 3: Bure verkar för föreningsfrihet och rätten till att sluta kollektivavtal.
Princip 4: Bure stöder avskaffandet av alla former av tvångsarbete.
Princip 5: Bure stöder avskaffandet av barnarbete.
Princip 6: Bure är för avskaffandet av diskriminering i arbetslivet.  

Miljö

Princip 7: Bure stöder försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
Princip 8: Bure tar initiativ för att främja miljöansvar.
Princip 9: Bure uppmuntrar till utveckling och spridning av miljövänlig teknik.  

Anti-korruption

Princip 10: Bure verkar mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning.

För mer information och kontakt:
Max Jonson, cfo
Tfn 08-614 00 29