Våra innehav

Vår strategi är att som en tydlig och långsiktig ägare skapa värden i portföljbolagen och bygga framgångsrika strukturer. Tack vare en liten men effektiv organisation kan vi snabbt agera på nya affärsmöjligheter och skapa en balanserad portfölj.

Dagens portfölj består av elva portföljbolag, varav sju är noterade. Läs mer om våra portföljbolag här.