Video

Videos på Svenska

Bokslutskommuniké januari – december 2020

Delårsrapport januari – juni 2020

Delårsrapport januari – mars 2020

Årstämma 2020

Bokslutskommuniké 2019

Delårsrapport januari – september 2019

Delårsrapport januari – juni 2019

Delårsrapport januari – mars 2019